Utskriftsvennlig versjon

Politiske organisering

Politisk organisering: Kommunestyret er kommunen sitt øvste styrande organ. Etne kommunestyre har 21 faste representantar.  I tillegg til kommunestyret har formannskapet, Komìtè Drift og Komitè Forvaltning den politiske styringa i kommunen. Til Formannskapet, Komitè Drift og Komitè Forvaltning blir det valde 7 representantar.

Ordføraren er kommunen sin øvste folkevalde og rettslege representant. I inneverande periode er det Siri Klokkerstuen  som representerer Arbeiderpartiet  som er ordførar. Ordføraren leiar møta i kommunestyret, formannskapet, planutvalet og administrasjonsutvalet.

Varaordførar er Ingemund Berge  som representerer Kristeleg Folkeparti.

Politisk organisasjonskart

Laster...