Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Politiske organisering

Politisk organisering: Kommunestyret er kommunen sitt øvste styrande organ. Etne kommunestyre har 21 faste representantar. Frå og med valet 2019 vil det vere 17 representantar i kommunesstyret. I tillegg til kommunestyret har Formannskapet, Komìtè Drift og Komitè Forvaltning den politiske styringa i kommunen. Til Formannskapet, Komitè Drift og Komitè Forvaltning blir det val av 7 representantar.

Ordføraren er kommunen sin øvste folkevalde og rettslege representant. Ordførar i inneverande periode (2015-2019) er Siri Klokkerstuen, som representerer Arbeiderpartiet. Ordføraren leiar møta i kommunestyret, formannskapet, planutvalet og administrasjonsutvalet.

Varaordførar (2015-2019) er Ingemund Berge, som representerer Kristeleg Folkep

Laster...